かずみんや様 〜 masu masu hanjyou 〜   (場所:新橋駅前ビル) 

shin1shinbashi2shinbashi3shinbashi4shinbashi5shinbashi6